Contact Us

If you have any questions or need help, you are welcome to contact us.

Phone:

+(86) - 571 - 88208412

Email:


tingjunhou@zju.edu.cn


wangec@zju.edu.cn


810442009@qq.com

Address:

College of Pharmaceutical Sciences
Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang 310058, China