Contact Us

If you have questions or need help, you are welcome to contact us.

Phone

+(86) - 571 - 88208412

Email


tingjunhou@zju.edu.cn


3150103116@zju.edu.cn

Address

College of Pharmaceutical Sciences
Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang 310058, China